dbhost: localhost Reguli de vânătoare - Complexul de vânătoare din Mereni

Parc de vânat Mereni   |   Regulile de vânătoare

Mistreţ din Complexul de Vânătoare

Efectiv de vânat de calitate, mediu natural neatins.
Aţi dori să vânaţi mistreţ, în Carpaţii Orientali, în Complexul de Vânatoare Mereni?

Reguli de vânătoare

Descrierea condiţiilor generale de contract - reprezintă parte integrantă a contractului.

Informaţii cu privire la:
Participare la vânătoare, reguli de respectat şi
condiţii de plată – cu scop de informare – pot fi rezumate conform celor de mai jos:

1. Participarea la vânătoare:

 • a. Înainte de a utiliza serviciile noastre de vânătoare şi alte servicii aferente, veţi încheia un contract cu AR-FOR S.R.L., care prevede drepturile, respectiv obligaţiunile Dv. şi ale noastre, precum şi acordul comun.
 • Pe baza contractului încheiat Dv. aveţi dreptul să doborâţi vânatul stabilit, în locul indicat, în schimbul achitării tarifului specificat în lista de preţuri, comunicată de noi.
 • Contractul încheiat nu poate fi cedat unei alte persoane.
 • Pentru participarea la vânătoare este necesar, ca Dv. să dispuneţi de permis de vânătore valabil, respectiv permis de port- armă.

2. Trofee şi preţuri

 • Deoarece evaluarea colţului de mistreţ este dificilă chiar şi pentru vânătorii cu experienţă, indiferent de evaluarea iniţială se va lua în considerare lungimea efectivă de colţ a vânatului doborât.
 • Calculul preţului – după participarea la partida de vânătoare şi utilizarea altor servicii - se va face pe bază de procesul verbal semnat de către ambele părţi. Se recomandă înregistrarea în procesul verbal a eventualelor observaţii şi obiecţiuni, procedură, prin care orice eventuală problemă poate fi clarificată în mod facil.
 • În cazul în care vânătorul doreşte doborârea unui vânat cu trofeu mai mare decât cel stabilit în contract, această decizie trebuie notificată în scris, prin întocmirea şi semnarea unui formular-anexă.
 • Pregătirea şi evaluarea trofeului doborât trebuiesc efectuate în mod obligatoriu de către prestator, adică de Ar-For Srl. Costurile pregătirii trofeului sunt incluse în lista de preţuri.
 • Se percep costuri suplimentare pentru evaluarea de trofeu
 • Eventuale erori nu vor fi incluse în costuri.

3. Alte evenimente

 • Costurile eventualelor daune provocate (în cabana de vânătoare, respectiv în dotările sale) vor fi suportate de către oaspeţi.
 • În cazul doborârii unei specii protejate sarcinile vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (Răspunderea îi revine persoanei, care a comis fapta).

4. Modalităţi şi condiţii de plată

 • Preţurile incluse în lista de preţuri pot fi achitate în EUR sau în RON. În cazul achitării în RON se va lua în considerare cursul de schimb BNR valabil în ultima zi a partidei de vânătoare.
 • Preţurile incluse în lista de preţuri conţin TVA!
 • Comanda şi rezervarea partidei de vânătoare poate avea loc pe bază de acord prealabil, personal la sediul Ar-For Srl prin corespondenţă, e-mail sau fax.
 • Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile în funcţie de tendinţele de pe piaţă şi de solicitările individuale ale clienţilor.