dbhost: localhost Relief - Complexul de vânătoare din Mereni

Parc de vânat Mereni   |   Regulile de vânătoare

Mistreţ din Complexul de Vânătoare

Efectiv de vânat de calitate, mediu natural neatins.
Aţi dori să vânaţi mistreţ, în Carpaţii Orientali, în Complexul de Vânatoare Mereni?

Relief

Kézdalmási VadaskertCondiţiile excelente ale Complexului legate de speciile de copaci sunt intensificate prin reţeaua naturală de apă bogată. Pe teritoriul complexului se află cinci pâraie, din care două izvoresc de acolo. Apa curată de izvor asigură rezervă de apă naturală potabilă pentru animale, în timp ce debitul continuu şi calitatea apei permit formarea de scăldători preferate de mistreţ. Pădurile şi pâraiele colorează peisajul variat. Pantele line, văile înguste şi priveliştea încântătoare sunt caracteristice Complexului situat la limita Bazinului Transilvaniei şi a Munţilor Carpaţi.